59
سایت کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - رشته های مورد نیاز
English | home | home | email
شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
به وب سایت کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت خوش آمدید.
صفحه اصلي > رشته های مورد نیاز 
رشته های مورد نیاز
 

رشته ها

  مقطع تحصیلی عنوان رشته
  فوق دیپلم خدمات سلامت (دارو یاری)
  لیسانس هوشبری
  فوق دیپلم هوشبری
  فوق دیپلم برق کلیه گرایش ها
  لیسانس مهندسی برق کلیه گرایش ها
  فوق لیسانس علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)
  لیسانس علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)
  فوق لیسانس مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها)
  لیسانس مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها)
  لیسانس بهداشت حرفه ای
  لیسانس سایر رشته های غیربهداشتی و درمانی
  فوق لیسانس سایر رشته های غیربهداشتی و درمانی
  فوق دیپلم سایر رشته های غیربهداشتی و درمانی
  فوق دیپلم بهداشت محیط
  فوق دیپلم مامایی
  دیپلم فنی و حرفه ای
  فوق لیسانس سایر رشته های بهداشتی و درمانی
  لیسانس سایر رشته های بهداشتی و درمانی
  فوق دیپلم سایر رشته های بهداشتی و درمانی
  فوق دیپلم بهداشت عمومی (گرایش بهداشت خانواده)
  لیسانس بهداشت عمومی (گرایش بهداشت خانواده)
  فوق لیسانس مدیریت دولتی (کلیه گرایشه ها)
  لیسانس مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)
  فوق لیسانس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  لیسانس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  فوق دیپلم حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  فوق دیپلم اتاق عمل
  لیسانس اتاق عمل
  فوق لیسانس روابط عمومی و امور اجتماعی
  فوق لیسانس علوم صنایع غذایی
  لیسانس علوم صنایع غذایی
  فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط
  لیسانس مهندسی بهداشت محیط
  لیسانس آمار
  فوق لیسانس آمار
  فوق لیسانس بهداشت حرفه ای
  فوق لیسانس ويروس شناسي
  فوق دیپلم بهداشت حرفه ای
  فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  فوق لیسانس آموزش بهداشت
  لیسانس آموزش بهداشت
  فوق لیسانس علوم بهداشتی و تغذیه
  لیسانس علوم بهداشتی و تغذیه
  لیسانس ويروس شناسي
  فوق دیپلم علوم بهداشتی و تغذیه
  فوق لیسانس روانشناسی بالینی
  لیسانس روانشناسی بالینی
  فوق لیسانس علوم قضایی
  فوق دیپلم علوم قضایی
  لیسانس علوم قضایی
  فوق لیسانس باكتري شناسي
  فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی
  لیسانس علوم آزمایشگاهی
  فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی
  لیسانس فیزیوتراپی
  فوق لیسانس مامایی
  لیسانس مامایی
  فوق لیسانس رادیولوژی
  لیسانس رادیولوژی
  فوق دیپلم رادیولوژی
  فوق لیسانس پرستاری
  لیسانس پرستاری
  فوق لیسانس روابط بین الملل
  لیسانس روابط بین الملل
  فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
  لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
  فوق لیسانس فن آوري اطلاعات سلامت
  لیسانس فن آوري اطلاعات سلامت
  فوق دیپلم فن آوري اطلاعات سلامت
  فوق لیسانس مهندسي فناوري اطلاعات
  لیسانس مهندسي فناوري اطلاعات
  فوق لیسانس مهندسي عمران
  لیسانس مهندسي عمران
  لیسانس فوريتهاي پزشكي
  فوق دیپلم فوريتهاي پزشكي
  فوق لیسانس بهداشت عمومي (گرايش مبارزه بابيماريها)
  لیسانس بهداشت عمومي (گرايش مبارزه بابيماريها)
  فوق دیپلم بهداشت عمومي(گرايش مبارزه بابيماريها)
  فوق لیسانس مهندسي كامپيوتر(کلیه گرایش ها)
  لیسانس مهندسي كامپيوتر(کلیه گرایش ها)
  فوق لیسانس پرتودرماني
  لیسانس پرتودرماني
  فوق دیپلم پرتودرماني
  فوق دیپلم كامپيوتر(کلیه گرایش ها)
  فوق لیسانس زيست شناسي -ميكروبيولوژي
  لیسانس زيست شناسي -ميكروبيولوژي
  فوق لیسانس مددکاری اجتماعی
  لیسانس مددکاری اجتماعی
  فوق دیپلم مددکاری اجتماعی
  فوق لیسانس مدیریت مالی
  لیسانس مدیریت مالی
  فوق لیسانس توانبخشی
  لیسانس توانبخشی
  فوق لیسانس ژنتيك مولكولي پزشكي
  فوق دیپلم توانبخشی
  لیسانس ژنتيك مولكولي پزشكي
  فوق دیپلم ژنتيك مولكولي پزشكي
  فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
  فوق لیسانس علوم اجتماعي گرايش پژوهش اجتماعي
  لیسانس مدیریت بازرگانی
  لیسانس علوم اجتماعي گرايش پژوهش اجتماعي
  فوق لیسانس مدیریت صنعتی
  لیسانس مدیریت صنعتی
  فوق لیسانس مهندسي عمران -راه وساختمان
  لیسانس مهندسي عمران -راه وساختمان
  فوق لیسانس مدیریت آموزشی
  لیسانس مدیریت آموزشی
  فوق لیسانس اقتصاد بهداشت
  لیسانس اقتصاد بهداشت
  فوق لیسانس گفتار درمانی
  لیسانس گفتار درمانی
  فوق دیپلم گفتار درمانی
  لیسانس علوم تغذيه وصنايع غذايي
  فوق لیسانس مديريت خدمات پرستاري
  لیسانس مديريت خدمات پرستاري
  فوق لیسانس شنوايي سنجي
  لیسانس شنوايي سنجي
  فوق لیسانس راديولوژي وپزشكي هسته اي
  لیسانس راديولوژي وپزشكي هسته اي
  لیسانس شنوایی سنجی
  فوق دیپلم شنوایی سنجی
  لیسانس عمران
  فوق دیپلم عمران
  فوق لیسانس حسابداری (کلیه گرایش ها)
  لیسانس حسابداری (کلیه گرایش ها)
  فوق دیپلم حسابداری (کلیه گرایش ها)
  لیسانس بهداشت عمومي وتغذيه
  فوق دیپلم بهداشت عمومي وتغذيه
  فوق لیسانس آمار زيستي
  لیسانس آمار زيستي
  دیپلم کار و دانش
  فوق لیسانس روانشناسی عمومی
  لیسانس روانشناسی عمومی
  لیسانس مهندسي پزشكي
  فوق دیپلم راه و ساختمان
  فوق دیپلم حقوق (کلیه گرایش ها)
  فوق لیسانس حقوق (کلیه گرایش ها)
  لیسانس حقوق (کلیه گرایش ها)
  لیسانس حسابداری (کلیه گرایش ها)
  لیسانس بینایی سنجی
  دیپلم بهیاری
  دیپلم علوم انسانی
  دیپلم علوم تجربی
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  فوق دیپلم
© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir